Turistkjøring med Oppdal Safari

Postet av Folldal Trekkhundklubb den 5. Des 2023

Oppdal Safari har kontaktet klubben og søker etter hundekjørere til turistkjøring den kommende sesongen:

Fra januar til april har vi en del turister som ønsker å oppleve moskus. Vanligvis er det fra én til fire personer per tur, noen ganger flere. I nasjonalparken er det i utgangspunktet forbudt med hundespann, men vi som har tillatelse til å drive organisert aktivitet i området har tillatelse til å kjøre etter bestemt trasé. Traseen vi kjører med hundespann går fra Grønbakken til foten av Høgsnyta, ca 7 km én vei, totalt blir det maks 14km på en dag.  Hvis mye nysnø siden sist tur går guiden i forveien med ski så hundene har et spor å følge. 

Vi har mange nasjonaliteter, hovedsakelig fra Europa eller Amerika. Vanligvis er det fotografer som ønsker å fotografere moskus, dvs. de har med sekk med utstyr. 


Både dagsturer og flerdagersturer er vanlig. Prosedyren er da vanligvis ca slik:

- Dagstur: Møtes på Grønbakken i 10-tiden eller etter avtale. Rigger spann og kjører inn. Hundespann venter eller kjører tilbake til Grønbakken mens kundene går siste bit inn til moskusen og bruker tid med de. Hentes på samme sted etter avtale. 

- Flerdagerstur: Møtes på Grønbakken i 10-tiden. Ofte mye utstyr som telt, mat, soveposer, fotoutstyr osv. Kundene kjøres inn til nystuggudalen og blir satt igjen mens hundekjører drar hjem. Hentes en annen dag etter avtale.


Om noen har lyst til å ha dette som en fin sideinntekt er det bare å ta kontakt om det høres interessant ut. Ikke nøl med å ta kontakt om det er spørsmål - vi er svært løsningsorienterte. Vet det er flere enn oss i Oppdal Safari som også er interesserte i hundekjørere om det er aktuelt. 

Med vennlig hilsen/kind regards
Sigbjørn Frengen, Oppdal Safari
Direct number: +47 47907082
Oppdal Safari: +47 986 93 200

Hundekjøring & villrein i Knutshø

Postet av Folldal Trekkhundklubb den 2. Des 2023

Styret har under 2023 kommet med innspill til Statsforvalteren for tiltaksplanen som berører Knutshø villreinområde. Den 1 desember offentligjordes utkastet til planen og vi ser at det har blitt tatt hensyn til klubbens innspill og forslag.

 

De anbefalte tiltaken som berører hundekjøring er i hovedsak å opprette dialog mellom villreinsforvaltning og oss hundekjørere samt at kommunene gjennomgår sine sti- og løypeplaner så at hundekjøringsløyper tilrettelegges i utkantene av området. 

 

For Folldal Trekkhundlkubb innebærer dette i første omgang få eller ingen endringer, men styret kommer å jobbe aktivt for å oppretteholde løyper å mulighetene for hundekjøring her fremover. 

 

Vi oppfordrer alle medlemmer å fortsette planlegge sine turer med omhu og vise hensyn for natur- og dyreliv i fjellet. 

 

Tiltaksplan Knutshø villreinområde
Ny hjemmeside

Postet av Folldal Trekkhundklubb den 14. Nov 2023

Folldal trekkhundklubb får ny hjemmeside!

 

Folldal Trekkhundklubb får ny hjemmeside:

www.folldaltrekkhundklubb.no

 

Den nye hjemmesiden bygges fortløpende og vi i styret håper nå at medlemmer vill bidra med bilder og innspill til innhold.

Har du fine bilder fra hundekjøring eller klubbaktiviteter i Folldal?

Hva er viktig for deg at vi har med på hjemmesiden?

 

Send gjerne innspill og bilder i høykvalitativt format til: vanessa.quinche@gmail.com 

 

I sammenheng med at klubben får ny hjemmeside har styret også sett på å oppdatere klubbens logo.

Forslag til ny logo kommer snart.

 

Vennlig hilsen

Styret

Folldal Trekkhundklubb